Cardiologie – Huisartsenpraktijk Mülder – Driebergen
Schippersdreef 2D 3972 VA Driebergen Tel:0343- 513509 Spoed 0343- 532655
Header afbeelding

Cardiologie

Samenwerkingsverband tussen Medisch Centrum Driebergen en Cardiologie Centrum Utrecht.

De toenemende vergrijzing  in het gebied ten oosten van Utrecht zal leiden tot een toename van hart- en vaatziekten in deze regio. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan hartfalen en boezemfibrilleren, ziektebeelden waarvan de incidentie sterk toeneemt met het stijgen van de leeftijd.

Een probleem voor het bieden van adequate cardiologische zorg wordt de  vermindering van mobiliteit met de toenemende leeftijd. Hierdoor dreigt het gevaar dat een deel van de populatie in vergrijzende gemeenten inadequate of  te laat zorg krijgt aangeboden. Het gevolg hiervan kan zijn onnodige ziekenhuisopnames en afname van levenskwaliteit. Van overheidswege wordt “zorg dicht bij huis” sterk gepropageerd, door bundeling van krachten en geïntegreerde benadering.

Op basis van deze argumenten, hebben Medisch Centrum Driebergen en Cardiologie Centrum Utrecht besloten de krachten te bundelen en een cardiologisch spreekuur op locatie in Driebergen aan te bieden. Dit spreekuur zal haar aandacht richten op de boven genoemde doelgroep, te weten de ouder wordende patiënt met verminderde mobiliteit, waarbij de risicofactoren op hart- en vaatziekten hoog zijn (hypertensie, bewezen vaatlijden) of er klachten zijn van palpitaties, pijn op de borst of kortademigheid.

Dit spreekuur zal in gezamenlijkheid worden opgezet door Medisch Centrum Driebergen en door Cardiologie Centrum Utrecht onder leiding van dr. Sepiseh Ghiabie.