IPCI onderzoek – Huisartsenpraktijk Mülder – Driebergen
Schippersdreef 2D 3972 VA Driebergen Tel:0343-513509 Spoed 0343-532655
Header afbeelding

IPCI onderzoek

Uw huisarts werkt mee met wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevens levert een
belangrijke bijdrage aan de vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidszorg.

Voor dergelijk onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange
periode. De basis hiervoor zijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer.

Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information), onderdeel van de afdeling Medische
Informatica van het Erasmus MC te Rotterdam, probeert met behulp van de verzamelde gegevens
van meerdere huisartsen in Nederland een antwoord te geven op vragen als:

 Welke geneesmiddelen worden voorgeschreven bij welke ziekte en waarom?
 Leidt gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel?
 Hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen?

Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk nieuwe bijwerkingen van geneesmiddelen te
ontdekken en behandelmethodes beter af te stemmen op u als patiënt.

Uw gegevens

Uw huisarts werkt mee aan dit onderzoek. Dat mag natuurlijk niet zomaar. De gegevens die de huisarts over u heeft, zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de
onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts anonieme medische gegevens en kunnen niet zien
van welke patiënt deze afkomstig zijn. Alleen uw huisarts weet welke gegevens bij welke patiënt
horen.

Het IPCI-project heeft een Raad van Toezicht die erop let dat de verzamelde gegevens op de juiste
wijze worden gebruikt.

Bezwaren?

Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij uw
huisarts of de praktijkassistente. Het is uw goed recht om medewerking te weigeren. Uw gegevens
zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoeksproject.