Vergoeding huisartsenzorg – Huisartsenpraktijk Mülder – Driebergen
Schippersdreef 2D 3972 VA Driebergen Tel:0343-513509 Spoed 0343-532655
Header afbeelding

Vergoeding huisartsenzorg

Wat kost een bezoek aan de huisarts?

De kosten van uw huisartsenbezoek worden betaald door uw zorgverzekeraar. De huisarts geeft aan uw zorgverzekeraar door dat u bij de praktijk ingeschreven staat.

Eigen bijdrage

Een ‘eigen bijdrage’ wil zeggen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. U betaalt normaal gesproken géén eigen bijdrage voor de zorg van uw huisarts. Het is daarvoor wel belangrijk dat uw huisarts een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Gaat u naar een huisarts die geen afspraken heeft met uw zorgverzekeraar, dan kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.

Voor sommige onderzoeken wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kunt u zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar stuurt u een rekening voor die kosten.

Rekening van de huisarts

Voor een aantal zaken in de huisartsenzorg kunt u wel een rekening krijgen van uw huisarts, zoals voor het inschrijftarief en ketenzorg (bij bijvoorbeeld COPD en diabetes). Op de website van de NZa vindt u hier uitleg over.

Vergoeding medicijnen

Ook voor sommige medicijnen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kunt u zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar stuurt u een rekening voor die kosten.

Sommige medicijnen krijgt u niet vergoed; u moet ze dan helemaal zelf betalen. Dat geldt voor de meeste zelfzorgmiddelen, maar ook voor sommige medicijnen op recept. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Schrijft uw huisarts een medicijn voor dat de apotheek speciaal voor u maakt? Zo’n speciaal gemaakt medicijn krijgt u soms wel en soms niet vergoed. Op apotheek.nl leest u hier meer over.